RAPID-DB Färgborttagare 1 liter

Perfekt för polyuretanfärg

242,50 SEK  • Artnr: SK-086
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Vi producerar mellan 5-7 ton av denna produkt per år, en stor del av den volymen går på export. Fungerar mycket bra för verktygsrengöring, tex för tryckerier mm. Lämplig också för borttagning av polyuretan vid tillverkning.

• Biologiskt nedbrytbar.

• Löser effektivt färg på alla metaller.

• Fri från klorerande lösningsmedel

• Vattenlösling

• Produkten kan värmas till 50°C för kortare behandlingstider.

Produkten skall användas outspädd. Omrörs vätskan och om värme tillsätts erhålls en kortare behandlingstid. Spola rent rikligt med vatten! Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.