PRODUKTER / Våra produkter

FÄRGBORTTAGARE

RAPID+ FÄRGBORTTAGARE info
RAPID+ 25L

Är en allround färgborttagare som effektivt löser de flesta kända lacker på den
kortaste behandlingstiden.

 

RAPID+ FÄRGBORTTAGARE, trögflytande info

Rapid+ trög

Är en allround färgborttagare som är trögflytande som man penslar på.

 

RAPID-S FÄRGBORTTAGARE info

Är en snabbare färgborttagare och starkare än RAPID+, som effektivt löser de
flesta kända lacker på den kortaste behandlingstiden.
Produkten bör värmas upp för kortare behandlingstid.

 

RAPID-S FÄRGBORTTAGARE, trögflytande info

Rapid-S trög

Är en starkare produkt än RAPID+ som man penslar på.

 

Aktiveringsmedel

Till RAPID+/RAPID-S Färgborttagare, för att förlänga livslängden på produkterna.

 

Rödtensider

Till framförallt RAPID-S Färgborttagare, för att förlänga livslängden på produkten och att få ut det
bästa resultatet av produkten.

 

KLOTTERBORTTAGARE

No 10 Klotterborttagare info

No 10Klotter 5L

Löser upp klotter på alla underlag, t.ex betong, plast, metaller och textilier. Finns även i
trögflytande form.

 

RAPID+ Klotterborttagare info

Är en starkare klotterborttagare än vad No10 är.
Löser upp klotter på alla underlag, t.ex betong, trä och metaller. Finns även i trögflytandeform.

RAPID+ Klotter trög, 10L

 

ÖVRIGA PRODUKTER

No 15 Färgborttagare

Löser bl.a upp pulverlacker på metaller och tryckfärger inom grafiska industrin.

 

Ren Tavla info

Ren Tavla

Rengöringsmedel till whiteboardtavlor.

 

No 8 Rengöringsmedel

No 8

Löser klotter från spritpennor, klisterrester och dylikt från alla underlag.

 

No 9 Glasrengöringsmedel

Till ljusbord och dylikt inom den grafiska industrin. Fungerar även bra som fönsterputsmedel.

 

Spolarvätska

Spolarvätska 5L
Inte den billigaste på marknaden, men är förmodligen den bästa. Eftersom produkten är skonsam för motorn till spolningen av spolarvätskan. Och man får en ren och fin ruta!