Klotterborttagning

No 10 Klotterborttagare

Löser upp klotter på alla underlag, t.ex betong, plast, metaller och textilier.

• Helt lösligt i vatten.
• Biologiskt nedbrytbar
• Fri från klorerade lösningsmedel
• Använd borste eller trasa – skölj rent rikligt med vatten.
• Finns i flytande eller i trögflytande form.

Flytande form sprayar man på, trögflytande form penslar man på, låt det verka!
Spola rent rikligt med vatten!
Produkten skall användas outspädd.
Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som
brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.

 

RAPID+ Klotterborttagare

Är en starkare klotterborttagare än vad No10 är.
Löser upp klotter på alla underlag, t.ex betong, trä och metaller.

• Helt lösligt i vatten.
• Biologiskt nedbrytbar
• Fri från klorerade lösningsmedel
• Använd borste eller trasa – skölj rent rikligt med vatten.
• Finns i flytande eller i trögflytande form.

Flytande form sprayar man på, trögflytande form penslar man på, låt det verka!
Spola rent rikligt med vatten!
Produkten skall användas outspädd.
Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som
brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.