Färgborttagning

RAPID+ Färgborttagare

Datorben, Rapid+

Är en snabb allround färgborttagare som effektivt löser de
flesta kända lacker på den kortaste behandlingstiden.

• Löser effektivt färg på alla metaller och trä.
• Biologiskt nedbrytbar.
• Fri från klorerade lösningsmedel.
• Helt lösligt i vatten.
• Produkten arbetar i rumstemperatur, men kan värmas till 60°C för att få kortare behandlingstider.

Produkten skall användas outspädd. Omrörs vätskan och värme tillsätts erhålls en kortare
behandlingstid. Spola rent rikligt med vatten!
Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som
brandfarliga.
Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.

 

RAPID+ Färgborttagare, trögflytande

Pensla på medlet, låt det verka. Skölj rent rikligt med vatten!
Beroende på färgskiktets tjocklek, kvalité och värme/kyla kan behandlingstiden variera.
Vid svåra färger upprepar man behandlingen!
Godset skall vara torrt före behandlingen!

• Löser effektivt färg på alla metaller och trä.
• Helt lösligt i vatten.
• Biologiskt nedbrytbar.
• Fri från klorerande lösningsmedel.

Produkten skall användas outspädd.

Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som
brandfarliga.
Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.

 

RAPID-S Färgborttagare

Är en snabbare färgborttagare och starkare än RAPID+, som effektivt löser de
flesta kända lacker på den kortaste behandlingstiden.
OBS! Kan ibland vara för stark för aluminium, beroende på färgskiktets tjocklek!

• Löser effektivt färg på alla metaller.
• Biologiskt nedbrytbar.
• Fri från klorerade lösningsmedel.
• Helt lösligt i vatten.
• Produkten bör värmas till 55-65°C för kortare behandlingstider.

Produkten skall användas outspädd. Omrörs vätskan och värme tillsätts erhålls en kortare
behandlingstid. Spola rent rikligt med vatten!

Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som
brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.

 

RAPID-S Färgborttagare, trögflytande

Är starkare än RAPID+ Färgborttagare, trögflytande.
Pensla på medlet, låt det verka. Skölj rent rikligt med vatten!
Beroende på färgskiktets tjocklek, kvalité och värme/kyla kan behandlingstiden variera.
Vid svåra färger upprepar man behandlingen!
Godset skall vara torrt före behandlingen!

• Löser effektivt färg på alla metaller och trä.
• Helt lösligt i vatten.
• Biologiskt nedbrytbar.
• Fri från klorerande lösningsmedel.

Produkten skall användas outspädd.

Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som
brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.

Läs om produkten här från Classic Motor! Classic Motor nr 4